O projekcie
CYFROWA GMINA

Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Wiele urzędów szybko i sprawnie przeniosło swoje działanie do sieci. Przygotowanie gmin do realizacji tego typu działań nie zawsze jest jednak możliwe i nie zawsze odpowiada oczekiwaniom mieszkańców. Problemy są różne – czasem to braki sprzętowe, czasem niewystarczające kompetencje cyfrowe urzędników. Dzięki unijnemu programowi „Cyfrowa Gmina” chcemy odpowiedzieć na ten problem.

Celem programu Cyfrowa Gmina jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Cybersecurity w dobie pandemii

Pandemia – konieczność dostosowania narzędzi i rozwiązań do nowej rzeczywistości –
10420 incydentów cyberbezpieczeństwa – to wzrost o 60,7%.
Najpopularniejsze ataki:

73%

to phishing –
wzrost o 116 %

110 incydentów

Ransomware –
69 w instytucjach publicznych
i przedsiębiorstwach

CERT Polska w 2020 roku:

  • 34 555zgłoszeń
  • 20 976incydentów cyberbezpieczeństwa
  • 10 420unikalnych incydentów cyberbezpieczeństwa

Zdaniem NIK brak cyklicznych analiz ryzyka i nieprowadzenie audytów bezpieczeństwa nie pozwalał urzędnikom na identyfikację istotnych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa informacji, a także na ustanowienie odpowiednich zabezpieczeń ograniczających możliwość ich wystąpienia.

W ponad 50% jednostek nie dokonywano analiz ryzyka.
W 70% nie przeprowadzono obowiązkowego corocznego audytu z zakresu bezpieczeństwa informacji.

DOFINANSOWANIE BĘDZIE MOŻNA OTRZYMAĆ
na zadania związane z:

Cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej.

Edukacją cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji.

Analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

W czym możemy pomóc?

Diagnoza cyberbezpieczeństa JST / audyt cyberbezpieczeństwa

Posiadamy pełną zdolność do przeprowadzenia audytu w JST oraz spełniamy wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 roku w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu. Wybierając przeprowadzenie diagnozy ze SPRINT masz pewność, że zostanie przeprowadzona zgodnie z założeniami projektu a jej wynikiem będzie rzetelny raport i obraz aktualnego poziomu bezpieczeństwa w JST.

Szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa

  • Szkolenia z Cyberbezpieczeństwa dla pracowników JST (personelu).
  • Szkolenia z Cyberbezpieczeństwa dla pracowników działów IT JST.
  • Szkolenia techniczne z zakresu konfiguracji i zarządzania infrastrukturą bezpieczeństwa dla urządzeń będących w posiadaniu JST.
  • Szkolenia organizujemy w formie: stacjonarnej bądź zdalnej, każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Projektujemy i wdrażamy system cyberbezpieczeństwa

Wspieramy JST w zaprojektowaniu oraz wdrożeniu najbardziej optymalnych rozwiązań pod kątem funkcjonalności i budżetu, opierając się na sprawdzonych rozwiązaniach wybranych przez wiele JST, które gwarantują bezawaryjność i szerokie możliwości konfiguracji. Jesteśmy wsparciem na każdym etapie projektu.

Wirtualny asystent w Cyfrowej Gminie

Posiadamy w ofercie autorskie rozwiązanie do automatyzacji procesów – Sprintbot. Podstawowym zadaniem wirtualnych urzędników jest pomoc mieszkańcom w jak najszybszym uzyskaniu interesujących ich informacji. Cyfrowi asystenci miejscy mogą m.in.: wyjaśnić poszczególne procedury, pomóc znaleźć i wypełnić odpowiednie formularze, poinformować o najbliższych planach robót drogowych w mieście. Najważniejsze jest jednak to, że pomocy udzielają całodobowo, 7 dni w tygodniu, a nie tylko w godzinach pracy w dni robocze. To wielkie udogodnienie dla mieszkańców. Zwłaszcza że nadal duża grupa osób woli uzyskać informacje telefonicznie, zamiast szukać ich w Internecie. Co więcej, mieszkańcy mogą potrzebować pomocy pilnie i nie mieć czasu na wertowanie strony samorządu czy urzędu.

Dlaczego my?

Wiedza i doświadczenie
Bogate doświadczenie w projektach z cyberbezpieczeństwa nasz zespół zdobywał na przestrzeni wielu lat w realizacji projektów w różnych branżach i wielkości organizacji.

Usługi szyte na miarę
Wdrażamy cyberbezpieczeństwo uwzględniając oczekiwania i potrzeby twojej organizacji.

Dogodne warunki
Wycena i harmonogram realizacji usług cybersecurty dostosujemy do Twoich możliwości.

Biznesowe podejście
Stawiamy na praktyczne podejście do cyberbezpieczeństwa, które jest osadzone i dostosowane do polskich realiów.

DIAGNOZA CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Chcesz otrzymać wycenę usług diagnoza bezpieczeństwa w ramach programu CYFROWA GMINA?

Wypełnij formularz!

Dziękujemy!

Otrzymaliśmy Twoją wiadomość!
Odezwiemy się w ciągu 12 godzin.

Realizacja Happy Business

© 2023 | Sprint S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.